Svenska Kungars Motton

Genom åren har svenska kungar haft sina motton. Här nedan listar vi några av dessa. Från nutid till dåtid.  Mer om åren de reagerade, vad valspråket heter på engelska m.m. hittar ni på wikipedia här.

Carl XVI Gustaf – “För Sverige i tiden”
Gustav VI Adolf – “Plikten framför allt”
Gustav V – “Med folket för fosterland”
Oscar II – “Brödrafolkens väl Sverige väl”
Karl XV – “Land skall med lag byggas”
Oscar I – “Rätt och sanning”
Karl XIV – “Folkets kärlek min belöning”
Karl XIII- “Folkets väl min högsta lag”
Gustav IV Adolf – “Gud och folket”
Gustav III Adolf – “Fäderneslandet”
Adolf Fredrik – “Statens välfärd min välfärd”
Fredrik I – “I Gud min hopp”
Ulrika Eleonora – “I Gud mitt hopp”
Karl XII – “Med Guds hjälp”
Karl XI – “Herren är vorden min beskyddare”
Karl X Gustav – “I Gud mitt öde – Han skall göra det”
Kristina – “Visheten är rikets stöd”
Gustav II Adolf – “Med Gud och segrande vapen”
Karl IX “Gud min tröst”
Sigismund “För rätten och folket”
Johan III “Gud vår beskyddare”
Erik XIV – “Gud giver åt vem Han vill”
Gustav Vasa – “All makt är av Gud”